top of page

Hausakljufr | The Skullcleaver

Blad | Blade: 22 cm

Skaft | Handle: -

Vekt | Weight: 442 gram

Beskrivelse - knivblad:

Knivblad bestående av 3 stk stenger vridd damask. Bakre del av kniv (ryggen) er av 2 stk 5 lag vridd damask stål av jerbaneskinne + plate fra numedalsbanen mellom Flesberg Rollag.

Eggen er bestående av to hovrasper fra Herr. Fries på Hvittingfoss kobinert med #15 og #20 stål for kontrast. Stålet er foldet til ca. 160 lag før det er vridd i et tett mønster.

 

Hardhet ved egg: ca. 58 HRC

 

Beskrivelse - skaft:

Skaftet er laget av kristorn, sølvtinn, kobber, sort vulkanfiber og foldet stål.

Beskrivelse - slire:

Sliren er laget av naturfarget masurlær, sydd med tigergarn ved bruk av salmaker sting. Sliren er deretter farget med mørk brun antikk narvsverte, og behandlet med lærfett.

Description - blade:

The blade is made from three bars of twisted pattern welded damascus. The body of the blade is made from 2 bars of 5 layers folded and twisted railroad steel damascus. The railroad steel is taken from the Flestberg - Rollag railroad.

The edge steel is made out of two ferrier rasps donated by Mr. Fries from Hvittingfoss, combined with #15 and #20 steel for contrast. The steel is folded to approx 160 layers before twisted tightly.

Hardness at edge: approx. 58 HRC

Description - handle:

The handle is made from holly, silver tinn, copper, black vulcanized fiber and pattern welded steel.

Description - sheath:

The sheath is made from vegetable tanned leather, sewn with tiger thread using saddler's stitches. The sheath has been stained with antique brown leather stain, and treated with antique leather fat/wax.

Presentasjon av Hausakljufr | Presentation of "The Skullcleaver"

Produksjonen av Hausakljufr | The making of "The Skullcleaver"

bottom of page