top of page

Odal | The Heritage Knife

Blad | Blade: 10 cm

Skaft | Handle: 12,5 cm

Vekt | Weight: 178 gram

Beskrivelse - knivblad:

Bladet er smidd i et tre lags laminat av foldet og vridd damask bestående av jernbaneskinner fra Numedalsbanen blandet m. bil-shaft stål fra Kongsberg Automotive og 15n20 stål for kontrast. Egg-stålet er av sagblad-stål fra et gammelt sagbruk her i Numedal.

Bladet er videre gravert, og jeg har lagt inn messing i et viking inspirert mønster. Jeg har også lagt inn mine initialer i form av messing runer.

 

Hardhet ved egg: 58 HRC

 

Beskrivelse - skaft:

Skaftet er i Valnøtt, fremskaffet av kunde, satt inn m. kundes egenproduserte olje. Etter å ha satt inn flere lag olje, avsluttet jeg med et lag antikk voks.

Skaftet er videre ergonomisk formet, med en usedvalig stor "mage" for ekstra godt grep.

Fremre holk er i shaft-stål, gravert m. to stiliserte drager i en Urnes inspirert stil.

Bakre holk er i samme mønstersmidd stål som selve bladet - og er gravert m. innlagt messing og kobber. Borden rundt kanten er i messing, mens Odal runen i midten er i kobber.

Holken er videre klinket fast m. et par nysølv bolter.

Sliren er i preget masurlær, farget sort og mahogany - sydd m. salmaker sting i Tiger Garn og satt inn m. antikk lærfett.

Description - blade:

The blade is forged in a san-mai lamination of folded and twisted damascus - comprised by railroad steel from the Numedal Railroad mixed with car shaft steel from Kongsberg Automotive - as well as 15n20 steel for contrast. The edge steel is from an old locally sourced saw-blade.

The blade has been engraved, and I've inlayed brass in a viking inspired pattern. I have also engraved and inlayed my initials in the forms of brass rules.

Hardness at edge: 58 HRC

Description - handle:

The handle is is in Valnut, supplied by customer - oiled with customer's own produed oil. After having treated the wood with several layers of oil, I finished the handle with antique wax.

Front bolster is in shaft steel, engraved with two stylized dragons in an Urnes inspired style.

The back bolster is in the same pattern welded steel as the blade itself - and engraved and inlayed with both brass and copper. The border around the edge is in brass, while the Odal (Heritage) rune in the middle is in brass. The bolster itself is fastened with Epoxy as well as clinked with two silver tin bolts.

Description - sheath:

The sheath is made in hand patterned vegetable tanned leather, colored black and mahogany - sewn using Tiger Thread in saddler's stitches - and treated with antique leather grease.

Odal-2.jpg
Odal-3.jpg
Odal-4.jpg
Odal-5.jpg
Odal-7.jpg
Odal-6.jpg
Odal-1.jpg
bottom of page