top of page

Skogr Brandr | The Forest Blade

Blad | Blade: 23cm

Skaft | Handle: 12,5 cm

Vekt | Weight: 240 gram

Beskrivelse - knivblad:

Bladet er bestående av 120 lag vridd 15, 20, 15n20, brukte hov-rasper fra Klones Hest og Hov i Vågå samt Øberg-stål. Så totalt fem forskjellige stål-typer foldet til 120 lag og vridd 40 ganger.

Eggen på kniven er videre differensielt herdet.

 

Hardhet ved egg: ca 57 HCR.

 

Beskrivelse - skaft:

Skaftet består av en finger-guard som er laget av en liten bit foldet stål jeg hadde igjen fra et annet prosjekt, og stabilisert og farget buckeye burl treverk - festet med en mosaic pin. Skaftet er videre polert og satt inn med både olje og antikk voks. Jeg har i tillegg laget en liten lærreim for enkel opphenging i kvist og gren.

Beskrivelse - slire:

Sliren er laget av naturfarget masurlær, sydd med grønt tigergarn ved bruk av salmaker sting. Sliren er videre  svertet med brun antikk narvsverte, og behandlet med lærfett.

Description - blade:

The blade is made from a single bar of 120 layers folded and twisted #15, #20, 15n20, used ferrier raps from Klones Horse and Hoof in Vågå, as well as Øberg Steel. A total of five different steels.

Hardness at edge: approx. 57 HRC

Description - handle:

The handle is made from stabilized buckeye burl, with a finger guard of scrap folded steel from a previous project, as well as a mosaic pin. The handle is polished and treated with oil and antique wax. I've also constructed a simple strop for hanging on twigs etc.

Description - sheath:

The sheath is made from vegetable tanned leather, sewn with green tiger thread using saddler's stitches, and then stained with antique brown leather varnish, and treated with antique leather fat/wax.

bottom of page