top of page

Sogtonn | The Sawtooth

Blad | Blade: 10,3 cm

Skaft | Handle: 10,6 cm

Vekt | Weight: 167 gram

Introduksjon:

La meg presentere Sǫgtǫnn (Sag Tann) - smidd til ære for de utallige forlatte sagbruk spredt rundt vårt langstrakte land ettersom deres rolle for lengst er utspilt.

Hvor mange gårder har blitt gjort mulig takket være roterende høykarbon sagblad - hvilket har spunnet utrettelig dag som natt, gjennom sommer og vinter?

Hvor mange ærefulle trær har møtt sin ende ved sagbladets tenner, for så å fylle en enda mer nobel hensikt; å holde folk og fe tørre og varme?

Vær hilset, gamle sagbruk, dekket av mose, med sprukket og lekk fliset tak og rotne bærebjelker. Dine ben gir til slutt etter under deg, men jeg skal plukke deg opp og puste nytt liv i deg!

Jeg kan ikke lik Odin, Vili og Vé gi deg ånd, rørsle, sinn eller intelligens - men jeg kan gi deg form og formål!

Beskrivelse - knivblad:

Dolken Sogtonn er smidd i et trelags laminat bestående av foldet og vridd 15n20 og sagblad stål.

Bladet er videre gravert i et dypt relief m. en ramme av innlagt 24 karat gull, og eldre futhark runer i 18 karat rødt gull.

Hardhet ved egg: 58 HRC


Beskrivelse - skaft:

Skaftet er i stabilisert Lind, med vulkanisert fiber og messing spacere - samt en ramme av blankpolert sagblad stål. Holken er i hvit, brun og sort mammut støttann.

Beskrivelse - slire:

Sliren er i antikk mørk brun farget lær, også med en ramme av blankpolert sagblad-stål m. gravert relief og innlagt 24 karat gull i mine initialer.

Beskrivelse - Ekthetssertifikat:

Ekthetssertifikatet er fremstilt i 100% rent bommulspapirer fra Original Crown Mill i fargen Elfenben Hvitt. Papirets tyngde er 100gsm.

Sertifikatet holdes i 2mm preget lær, svertet med antikk brun narvsverte. Videre er et stålskilt m. mine initialer i 24k innlagt gull påsydd fronten av lær-holderen.

Introduction:

I give you Sǫg Tǫnn (Saw Tooth) - forged in honor of the innumerable abandoned wood mills scattered around the country, left to rot as their purpose has been served long ago.

 

How many a farm has been made possible due to the many-toothed high carbon blades - spinning tirelessly day and night, through summer and winter?

How many noble trees has met their end at the sawblade's edge in order to fulfill an even higher purpose of keeping man and livestock dry and warm?

Hail to you, old saw-mills covered in moss, with leaking tiled roofs and rotting support beams. Your legs may finally give in underneath you, but I shall pick you up and breathe new life into you!

I cannot like Odin, Vili and Vé give you spirit, movement, mind or intelligence - but I can give you shape and purpose!

Description - blade:

The blade is forged in a san-mai lamination consisting of pattern welded forge folded and twisted sawblade-steel and 15n20 for the core, clad in a jacket of 15n20 for that extra shiny exterior.

The ricasso of the blade is engraved in a deep relief, with 24k gold borders and elder futhark runes in 18k red gold.

Hardness at edge: 58 HRC

Description - handle:

The handle is in stabilized Linden with vulcanized fiber and brass spacers - as well as a frame of brightly polished sawblade steel. The bolster is in stabilized white, brown and black mammoth tusk.

Description - sheath:

The sheath is in antique dark brown stained vegetable tanned leather, also with a frame of brightly polished sawblade steel with deep relief engraving and 24ct gold inlay. Everything stitched together using black Tiger Thread.

Description - Certificate of Authenticity:

The certificate of Authenticity is made from Ivory White100% pure cotton paper from Original Crown Mill. Paperweight is 100gsm.

The certificate is held in 2mm tooled leather, stained in antique brown leather stain. Furthermore - a steel plaque with my initials in 24k gold inlay adorns the front of the leather loop.

Sog Tonn-2.jpg
Sog Tonn-10.jpg
Sog Tonn-9.jpg
Sog Tonn-11.jpg
Sog Tonn-6.jpg
Sog Tonn-4.jpg
Sog Tonn-3.jpg
Sog Tonn-7.jpg
Sog Tonn-8.jpg
Certificate-2.jpg
Certificate-1.jpg
bottom of page