top of page

Sylen | The Syl

Blad | Blade: 15,5 cm

Skaft | Handle: 13,5 cm

Vekt | Weight: 197 gram

Beskrivelse - knivblad:

Knivbladet er bestående av differensielt herdet 1095 stål. Bladet smidde jeg for mange år siden, men bladet ble liggende lenge før jeg fullførte kniven nå nylig. Bladet var orginalt ment som en Japansk Tanto - og bærer derfor preg av Japansk metodikk hva angår herdingen av stålet, og geometri av selve bladet.

 

Hardhet ved egg: ca 60 HCR.

 

Beskrivelse - skaft:

Skaftet er laget av bøffelhorn, kobber, grønt vulkanfiber og buckeye burl trevirke.

Beskrivelse - slire:

Sliren er laget av naturfarget masurlær, sydd med sort tigergarn ved bruk av salmaker sting. Sliren er videre farget grønn og svertet med sort antikk narvsverte, og behandlet med lærfett. Jeg forsøkte meg på noen utskjæringer rundt låsemekanismen - lik en tidligere kniv - og er nok en gang fornøyd med resultatet. Jeg føler at litt mer forseggjorte detaljer kan snu helhetsinntrykket av det ferdige verket fullstendig.

Description - blade:

The blade is made from clay hardened 1095 steel. I forged the blade many years ago, but it collected rust and dust for a long time before I finally decided to finish the knife recently. The blade was originally meant as a Japanese inspired Tanto - and therefore bears similar characteristics as far as the hardening of the steel is concerned, as well as the general geometry of the blade itself.

Hardness at edge: approx. 60 HRC

Description - handle:

The handle is made from buffalo horn, copper, green vulcanized fiber and buckeye burl.

Description - sheath:

The sheath is made from vegetable tanned leather, sewn with black tiger thread using saddler's stitches. The sheath has been painted green and then stained with antique black leather stain, and treated with antique leather fat/wax. I did some carvings around the locking mechanism - much similar to a previous knife - and once again I find myself satisfied with the result. I feel that a bit more details can completely change the overall impression of the finished work as a whole.

bottom of page