top of page

WASPALOY | Letter Opener

Blad | Blade: N/A cm

Skaft | Handle: N/A cm

Vekt | Weight: N/A gram

Beskrivelse - knivblad:

Bladet er smidd ut av en eksotisk super-alloy kalt WASPALOY - Wikipedia Link.

Denne legeringen er et ekstremt slitesterkt materiale som i all hovedsak brukes i gass turbiner i jetfly.

Dette er - så vidt jeg kan se - sannsynligvis verdens første klinge smidd i dette materialet.

Hardhet ved egg: 52 HRC

 

Beskrivelse - skaft:

Skaftet er laget i et laminat av karbonfiber m. en ramme av kobber. Kobberet er inngravert med material type og motorprogram detaljer for flymotoren dette materialet brukes i.

Beskrivelse - stativ:

Det lille stativet er laget ut av furu avkapp fra mitt eget hønsehus, svertet med narvsverte og satt inn med teak olje.

Midt på stativet har jeg utformet og plassert et lite skilt som oppgir motorprogrammet delen har vært med i.

Description - blade:

The blade is forged out of a piece of exotic super-alloy called WASPALOY - Wikipedia Link.

This alloy is an extremely tough material which is mostly used in gass turbines in jet airplanes.

This is - as far as I can tell - in most likelyhood the world's first blade forged in this material.

Hardness at edge: 52 HRC

Description - handle:

The handle is made in a laminate consisting of carbon fiber w. a frame of copper. The copper is engraved with the material type and engine program details for the engine which this material is used in.

Description - stand:

The stand is made out of cutoff pinewood from my chicken coop, blackened using leather dye and treated with teak oil.

In the middle of the stand I've created a small copper sign that states the engine program which this material belongs to.

Letter Opener-1.jpg
Letter Opener-5.jpg
Letter Opener-3.jpg
Letter Opener-4.jpg
bottom of page